Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2806769 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2760 *
Aktywnych
* 2668 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 92 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


O bazie

Specjalne podziękowania za wsparcie w bieżącym roku dla:
SP8X Piotr - 10 € , SP3NNI Andrzej - 50 PLN , SQ5AAJ Janusz - 50 PLN , SP8DY Antoni - 50 PLN , SQ8JMZ Robert - 20 PLN ,
oraz za wsparcie w poprzednich latach dla:
SQ7M Michał, SP3J Janusz, SP613038 Irena, SP8X Piotr, SP4APB Paweł, SP6KMI Michał, SP4KWD Dariusz, SM7EDN Lennart, SQ7WOJ Wojtek, SQ2PRZ Bartosz, SP5XTY Dariusz, SP3AYA Jarek, SP5EBH Andrzej, SQ7SAX Piotr, SQ8JMZ Robert, SP5AYY Zygmunt, SP8OBT Ryszard, SO5CAL Arek, HF7ST Adam, SP8JUS Zbigniew, SP8OBU Iwona, SP1L Krzysztof, SO5HME Mirosław, SQ3ONE Jacek, SQ3MIS Michał, SP3JDZ Witold, SP8DY Antoni, SQ5AAJ Janusz, SP5DU Krzysztof, SQ8HNB Radek, SP9TBT Tadeusz, SP6OLE Ryszard, SP3NNI Andrzej, SP6GNK Piotr, SP5HMD Janusz, SQ8RXF Andrzej, SQ8CJB Jurek, SP5BUJ Józef, SP9MDY Hubert, SP8BJU Włodek, SP5EJG Jurek, SP5GRU Włodek, SP1FM Maciej, SP5L Edward, SP7MJX Cezary, SP5UUD Andrzej, SQ5JRH Andrzej, SP9YFF SRG, SP6EBK Adam, SP5IOU Marcin, SP5X Andrzej, SP7WLU Wojtek, SQ5KWH Monika, SP6EUA Waldemar, SP5C Jurek, SP5KD Ryszard, SP8P Mariusz, SP5Z Włodek, SP1MVG Krzysztof, SQ6PLD Tomek, SP9RPW Jacek,

SPFF Log Search jest pierwszą, niezależną bazą aktywacji obszarów SPFF. Na dzień 01.01.2023 do bazy zostało wprowadzonych blisko 26000 logów.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich obszarów SPFF pracował, z jakimi obszarami SPFF nawiązał łączność czy sprawdzić które z obszarów SPFF mają status NEW ONE.

Baza aktywności SPFF jest tworzona w uzgodnieniu z Krajowym Koordynatorem WWFF Sylwestrem SP2FAP, co oznacza, że każdy log z aktywacji przesłany do Koordynatora teoretycznie zostanie wpisany do bazy w ciagu 24 godzin.

SPFF Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie Polska Flora Fauna.
Jednak sam serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi by rozwijany. Wiąże się to z kosztami, ktre pokrywam ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów SPFF Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz SPFF LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73&44 Sławek SP4EOO


Nr SPFF Activator
spff-2741 sq8hnb/p
spff-2739 sq9lom/p
spff-2734 sq8hnb/p
spff-2732 sq8jcb/p
spff-2709 sq8hnb/p
spff-2704 sp6opz/6
spff-2541 sp7mjx/p
spff-2446 sp1mvg/p
spff-2413 sq6ilj/p
spff-2353 sp5du/p
spff-2340 sq8hnb/p
spff-2136 sq8hnb/p
spff-2115 sq8hnb/p
spff-2080 sq8hnb/p
spff-2063 sp6opz/6

Nr SPFF Activator
SPFF-2714 SP6OPZ/6
SPFF-1347 SQ8HNB/P
SPFF-2518 SP6CF
SPFF-2635 SP3ATB/P
SPFF-0871 SP1MVG/p


Podziękowania dla:
Piotr SP6GNK
20 PLN