Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2719960 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2680 *
Aktywnych
* 2592 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 88 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


O bazie

Specjalne podziękowania za wsparcie w bieżącym roku dla:
SP3J Janusz - 150 PLN , SP613038 Irena - 50 PLN , SP8X Piotr - 10 € , HF7ST Adam - 100 PLN , SP3NNI Andrzej - 50 PLN , SP5AYY Zygmunt - 50 PLN , SP4APB Paweł - 50 PLN , SQ2PRZ Bartosz - 80 PLN , SQ5AAJ Janusz - 50 PLN , SP8DY Antoni - 50 PLN , SP5DU Krzysztof - 100 PLN ,
oraz za wsparcie w poprzednich latach dla:
SP6KMI Michał, SP4KWD Dariusz, SM7EDN Lennart, SQ7WOJ Wojtek, SQ2PRZ Bartosz, SP5XTY Dariusz, SP3AYA Jarek, SP5EBH Andrzej, SQ7SAX Piotr, SQ8JMZ Robert, SP5AYY Zygmunt, SP8OBT Ryszard, SO5CAL Arek, HF7ST Adam, SP8JUS Zbigniew, SP8OBU Iwona, SP1L Krzysztof, SO5HME Mirosław, SQ3ONE Jacek, SQ3MIS Michał, SP3JDZ Witold, SP8DY Antoni, SQ5AAJ Janusz, SP5DU Krzysztof, SQ8HNB Radek, SP9TBT Tadeusz, SP6OLE Ryszard, SP3NNI Andrzej, SP6GNK Piotr, SP5HMD Janusz, SQ8RXF Andrzej, SQ8CJB Jurek, SP5BUJ Józef, SP9MDY Hubert, SP8BJU Włodek, SP5EJG Jurek, SP5GRU Włodek, SP1FM Maciej, SP5L Edward, SP7MJX Cezary, SP5UUD Andrzej, SQ5JRH Andrzej, SP9YFF SRG, SP6EBK Adam, SP5IOU Marcin, SP5X Andrzej, SP7WLU Wojtek, SQ5KWH Monika, SP6EUA Waldemar, SP5C Jurek, SP5KD Ryszard, SP8P Mariusz, SP5Z Włodek, SP1MVG Krzysztof, SQ6PLD Tomek, SP9RPW Jacek,

SPFF Log Search jest pierwszą, niezależną bazą aktywacji obszarów SPFF. Na dzień 01.01.2023 do bazy zostało wprowadzonych blisko 26000 logów.

Każdy użytkownik bazy może w prosty sposób sprawdzić z jakich obszarów SPFF pracował, z jakimi obszarami SPFF nawiązał łączność czy sprawdzić które z obszarów SPFF mają status NEW ONE.

Baza aktywności SPFF jest tworzona w uzgodnieniu z Krajowym Koordynatorem WWFF Sylwestrem SP2FAP, co oznacza, że każdy log z aktywacji przesłany do Koordynatora teoretycznie zostanie wpisany do bazy w ciagu 24 godzin.

SPFF Log Search jest prowadzony społecznie, nie wymaga rejestracji ani opłat.

Celem bazy jest dostarczanie bieżących informacji na temat aktywności w programie Polska Flora Fauna.
Jednak sam serwis jest utrzymywany na komercyjnym serwerze, wymaga stałego nadzoru i musi by rozwijany. Wiąże się to z kosztami, ktre pokrywam ze środków własnych.
Każda osoba, która korzysta z zasobów SPFF Log Search może dobrowolnie pomóc w utrzymaniu i dalszym rozwoju bazy.

Wpłat z podanym w tytule znakiem oraz zaznaczeniem "Darowizna na rzecz SPFF LogSearch" można dokonywać na konto

SGB BANK 82 1610 1205 2023 0050 1036 0001

lub skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza PayPal.

Vy 73&44 Sławek SP4EOO


Nr SPFF Activator
spff-2675 sp6opz/3
spff-2640 sq8hnb/p
spff-2590 sq2bxi
spff-2496 sq8hnb/p
spff-2487 sq8hnb/p
spff-2384 sp6kmi/p
spff-1935 sp5xty/p
spff-1832 sp6kmi/p
spff-1713 sp5du/p
spff-1475 sq8jcb/p
spff-1381 sq8hnb/p
spff-1128 sq7m/p
spff-1028 sq8hnb/p
spff-0967 sp5du/p
spff-0941 sp5xty/p

Nr SPFF Activator


Podziękowania dla:
Iwona SP8OBU
25 PLN