Start Lista SPFF Aktywacje zasady Łowca zasady Opinie Baza i wsparcie Zapowiedzi SPFF logi

W bazie znajduje się obecnie:
* 2482680 *
zalogowanych QSO.

Wszystkich obszarów SPFF
* 2500 *
Aktywnych
* 2373 *
obszarów SPFF.
Na aktywację oczekuje:
* 127 *
nowych obszarów SPFF.

Uwaga!

sp1abc =
= sp1abc, sp1abc/x

sp1abc/p = sp1abc/p

+sp1abc = sp1abc


Otrzymane logi - status logów


Wykaz otrzymanych logów

Opis: "TAK"-log otrzymany, "TAK-WPIS" - log dodany, "BZ" - brak zaliczenia aktywności
"GPS?" - brak GPS lub błędne dane GPS, "SPFF?" - błędne oznaczenie lub poza obszarem,

W związku z częstymi poprawkami w znakach korespondentów, logi do bazy WWFF będą dodawane z kilkudniowym opóźnieniem tak, aby umożliwić weryfikację i wprowadzić ewentualne korekty


Znak SPFF Data Data otrzymania Status
SQ8HNB SPFF-2487 2022-10-01 2022-10-01 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0091 2022-09-30 2022-09-30 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0105 2022-09-26 2022-09-29 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0172 2022-09-25 2022-09-29 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1816 2022-09-29 2022-09-29 TAK-WPIS
SP3SFS SPFF-2430 2022-09-25 2022-09-28 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0031 2022-09-25 2022-09-28 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-1193 2022-09-24 2022-09-28 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0892 2022-09-24 2022-09-28 TAK-WPIS
SQ9MDF SPFF-0181 2022-09-24 2022-09-28 TAK-WPIS
SP/DM1FG SPFF-0785 2022-09-14 2022-09-27 TAK-WPIS
SP/DM1FG SPFF-2158 2022-09-13 2022-09-27 TAK-WPIS
SP/DM1FG SPFF-0520 2022-09-12 2022-09-27 TAK-WPIS
SP/DM1FG SPFF-0522 2022-09-13 2022-09-27 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0591 2022-09-27 2022-09-27 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-2399 2022-09-26 2022-09-26 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-0812 2022-09-23 2022-09-26 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-0525 2022-09-23 2022-09-26 TAK-WPIS
SP5BUJ SPFF-0911 2022-09-09 2022-09-25 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-1857 2022-09-18 2022-09-25 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2330 2022-09-17 2022-09-25 TAK-WPIS
SQ9LOM SPFF-2094 2022-09-17 2022-09-25 TAK-WPIS
SQ2BXI SPFF-2435 2022-09-09 2022-09-25 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0844 2022-09-22 2022-09-22 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1448 2022-09-21 2022-09-21 TAK-WPIS
SO5CAL SPFF-0008 2022-09-17 2022-09-21 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1448 2022-09-20 2022-09-20 TAK-WPIS
SP3QDX SPFF-2332 2022-09-18 2022-09-18 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-0608 2022-09-10 2022-09-18 TAK-WPIS
SP2FAP SPFF-0025 2022-09-18 2022-09-18 TAK-WPIS
SP5TE SPFF-1608 2022-09-18 2022-09-18 TAK-WPIS
SP3W SPFF-0023 2022-09-17 2022-09-17 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1684 2022-09-15 2022-09-16 TAK-WPIS
SQ5WH SPFF-0468 2022-09-03 2022-09-16 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0798 2022-09-15 2022-09-15 TAK-WPIS
SQ7SAX SPFF-2303 2022-09-07 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-1941 2022-09-10 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0946 2022-09-11 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0028 2022-09-10 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1941 2022-09-10 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0511 2022-09-10 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0028 2022-09-09 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0509 2022-09-09 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-0028 2022-09-09 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-0509 2022-09-09 2022-09-14 TAK-WPIS
SP5DU SPFF-0511 2022-09-09 2022-09-14 TAK-WPIS
SP6CF SPFF-0414 2022-09-14 2022-09-14 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-1383 2022-09-12 2022-09-14 TAK-WPIS
SQ8JCB SPFF-0028 2022-09-09 2022-09-13 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0883 2022-09-08 2022-09-13 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1389 2022-09-08 2022-09-13 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0502 2022-09-08 2022-09-13 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0049 2022-09-07 2022-09-13 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-1963 2022-09-07 2022-09-13 TAK-WPIS
SP5XTY SPFF-0887 2022-09-07 2022-09-13 TAK-WPIS
SQ8HNB SPFF-0718 2022-09-12 2022-09-13 TAK-WPIS

Nr SPFF Activator
spff-2487 sq8hnb/p
spff-2435 sq2bxi
spff-2430 sp3sfs/p
spff-2399 sq8hnb/p
spff-2330 sq9lom/p
spff-2158 sp/dm1fg/
spff-2094 sq9lom/p
spff-1857 sq9lom/p
spff-1816 sq8hnb/p
spff-1448 sq8hnb/p
spff-1193 sq9mdf/p
spff-0911 sp5buj/p
spff-0892 sq9mdf/p
spff-0844 sp3w/p
spff-0812 sp5du/p

Nr SPFF Activator
SPFF-2479 SP6OPZ/3
SPFF-2473 SP6OPZ/3
SPFF-2473 SP6OPZ/3
SPFF-2474 SP1WWS/P
SPFF-2446 SP1MVG/p


Podziękowania dla:
Edward SP5L
50 PLN